AMK-advisering
amk AMK-advisering
AMK-advisering

Wat we doen

Ondersteunen bij

 • het ontwikkelen van V&G-plannen voor bouw- en civieltechnische projecten;
 • het opzetten en implementeren van arbozorgsystemen (ook volgens OHSAS 18001).

Inventariseren en evalueren

 • het valideren (toetsen) van de RI&E volgens wettelijk voorschrift, de kerndeskundige veiligheidskunde.

Training en instructie

 • voor arbocoördinatoren en preventiemedewerkers (wij doen dit 'op maat').

Adviseren over

 • toepassing van het Bouwprocesbesluit (BPAB) ;
 • het maken van V&G -plannen, zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase;
 • de wijze waarop de wettelijk verplichte RI&E moet worden uitgevoerd;
 • de interpretatie van arbowetgeving;
 • spoorwegveiligheid;
 • arbeidsveiligheid;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Uitvoeren van

 • veiligheidsinspecties en -audits;
 • risicoanalyse volgens het RAM-model;
 • ongevallenonderzoek.
V&G = Veiligheid en Gezondheid
RI&E = Risicoinventaristie en risicoevaluatie
BPAB = Bouw Proces Arbo Besluit
RAM = Risico Analyse Model [klik voor meer informatie]